Welkom op onze website
Winkelwagen - € 0,00

Je hebt niets in je winkelwagen.

ICT Waarborg keurmerk

Iedereen wil zekerheid. U natuurlijk ook. Daarom gaat u het liefst in zee met een betrouwbaar bedrijf. Dan zit u hier goed, want ICTWaarborg is dé brancheorganisatie voor betrouwbare ICT-bedrijven.
Zij bieden u alles wat u van een goed ICT-bedrijf mag verwachten, maar bovenal zekerheid. Zekerheid dat u deskundig en goed wordt geholpen. Zekerheid dat u bij hen terecht kunt met al uw vragen op ICT-gebied. Zekerheid dat u waar krijgt voor uw geld.

Zekerheid dat, als er ondanks hun inzet toch een probleem ontstaat, ICTWaarborg gepaste regelingen kent om tot een oplossing te komen.Zekerheid in een tijd dat er geen zekerheden meer lijken te bestaan. Zelfs wanneer een gecertificeerde ICTWaarborgdeelnemer failliet gaat. Normaal kunt u dan nergens meer terecht, maar in dat geval kunt u altijd nog terugvallen op de zekerheden die ICTWaarborg u biedt. 

 

7 Zekerheden

De naam ICTWaarborg staat niet voor niets. Wij bieden klanten van de bij ICTWaarborg aangesloten gecertificeerde bedrijven in aanvulling op de service de volgende zeven zekerheden die bedrijven niet zelf kunnen bieden.

1. Betrouwbaarheid

ICTWaarborg kent een certificeringsprocedure die bedrijven toetst op een aantal belangrijke punten. Een door ICTWaarborg gecertificeerd bedrijf verdient daarom het predicaat 'betrouwbaar'.

2. Geschilbehandeling

Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan biedt ICTWaarborg u een aantal mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Voor consumenten bestaat de mogelijkheid tot bemiddeling, waarbij als voorwaarde geldt dat er geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen. 

Voor zakelijke klanten bestaat de mogelijkheid om ICTWaarborg Mediation in te schakelen, wanneer het aangesloten bedrijf de Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B hanteert. Daarmee is ICTWaarborg uniek, want u zult nergens in de branche een financieel laagdrempeliger mogelijkheid vinden om een uitspraak over een zakelijke geschil te krijgen.

3. Algemene voorwaarden op maat

Consumenten die zaken doen met een bedrijf dat lid is van ICTWaarborg kunnen er op vertrouwen dat de algemene voorwaarden volledig voldoen aan de consumentenwetgeving en dat er niets in staat dat in het nadeel van de consument is. Ook wat de voorwaarden betreft biedt ICTWaarborg dus de meeste zekerheid

Voor de zakelijke markt heeft ICTWaarborg een set voorwaarden ontwikkeld die specifiek is voor de ICT-branche. Met aparte modules voor (web)applicaties, hosting/SaaS en hardware.

4. Overname van aansprakelijkheid

Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product of dienst mankementen vertoont. Gaat het bedrijf failliet, dan kan men, tot een jaar nadat het bedrijf failliet is gegaan of tot een jaar na aankoopdatum/de datum waarop de dienst is geleverd, bij Stichting ICTWaarborgFonds terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen

Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat nog een jaar lang de verplichtingen met betrekking tot de fabrieksgarantie worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement

Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat, tot een jaar nadat deze afspraken zijn gemaakt, de afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

7. Zekerheid bij einde bedrijf

U wilt zekerheid dat u niet in de kou staat als een bedrijf waarmee u nog een lopend contract heeft haar activiteiten beëindigt. ICTWaarborg biedt de zekerheid dat wij u in dat geval in contact brengen met één of meerdere bedrijven die de diensten kunnen voortzetten onder dezelfde voorwaarden of condities die hier het dichtst bij komen.

Let op

Betalingen, afspraken over nog te leveren producten en servicecontracten vallen bij een faillissement nooit onder het waarborg.
Voor de vakgroepen Winkel, Webwinkel en Servicebedrijf gelden de zekerheden alleen voor consumenten en voor de vakgroep Zakelijke dienstverleners gelden de zekerheden alleen voor zakelijke klanten. Als een voor de afhandeling van garantie verlangd document (zoals de factuur) niet kan worden overlegd, vervalt de waarborg ten aanzien van punt 5 (Waarborg nakoming garantieverplichtingen). Als een bedrijf bij meerdere vakgroepen staat ingeschreven en het is niet duidelijk onder welke vakgroep de koop/afgenomen dienst van de klant valt, dan geldt geen van de door ons aangeboden zekerheden. Onder "Is het bedrijf lid van ICTWaarborg?" staat beschreven hoe kan worden nagegaan tot welke vakgroep een bedrijf behoort.
Daarnaast geldt dat de door ons geboden zekerheden alleen betrekking hebben op het verlenen van diensten of aankopen die zijn gedaan gedurende de periode dat het betreffende bedrijf bij ICTWaarborg is/was aangesloten. De genoemde zekerheden gelden niet wanneer het totaal financieel belang van een klant boven de € 2500,- kan uitkomen.

Is het bedrijf lid van ICTWaarborg?

Regelmatig krijgen wij melding van misbruik van het ICTWaarborg-logo. Controleer daarom of het bedrijf lid is van onze brancheorganisatie en of het wel of niet is gecertificeerd. Dit kan door de naam "Zoek een deelnemer" in te vullen in het zoekveld op deze pagina. Als het bedrijf is aangesloten, komt een profielpagina in beeld waarop u kunt zien of het bedrijf lid is van een bepaalde vakgroep (winkel, webwinkel, servicebedrijf, zakelijke dienstverlener) en of het is gecertificeerd.

Aanspraak maken op zekerheden bij faillissement

Is de ICTWaarborg-deelnemer waar u uw computergerelateerde aankopen heeft gedaan failliet gegaan, maar kunt u aanspraak maken op een van de hiervoor genoemde zekerheden? Vul dan dit formulier in.

Naar Boven